Members of the Advisory Committee for Assessments Handwriting Examination

Subject-matter assessors Legal assessors
B.W. Craythorne S.C. van Duijn, LL.M
Dr T. Dziedzic S. Huisman, LL.M
Drs W.P.F. Fagel R.P. den Otter, LL.M
W. de Jong Drs M.A.P.J.J. Lousberg, LL.M
S. Maxwell H.A.A. Vrijhoeven, LL.M
J.E.J.J. Morris, MSc